BROEN Danmark


Formål
BROEN har til formål at hjælpe børn og unge til at være en del af et fællesskab og et aktivt fritidsliv med positive rollemodeller sammen med jævnaldrende. Foreningslivet er rygrad i dansk demokrati civilsamfund og adgangen hertil bør derfor være lige for alle uanset baggrund. Deltagelse i foreningslivet er ikke bare sundt for og kan give venner for livet, men bidrager også til dannelse i et engagerende fællesskab. Det hjælper BROEN med i kraft af deres mere end 30 lokalafdelinger spredt rundt om i landet

Tilbud
Der gives støtte til kontingenter og udstyr til fritidsaktiviteter. Kontakten til børnene sker primært gennem fagpersoner i kommunen som fx lærere, pædagoger, sagsbehandlere, sundhedsplejersker mv. Der findes lokalforeninger landet over (i alt 30), som har kontakt med relevante lokale samarbejdspartnere.

Målgruppe
Børn fra udsatte familier (fx enlige mødre/fædre, sygdomsramte familier og familier med sociale problemer, hvor familiens situation betyder, at barnet ikke har mulighed for at deltage i et aktivt fritidsliv sammen med andre børn eller unge.

Vi er stolte af at have BROEN Danmark som en af Børnesagens Fællesråds medlemsorganisationer. Ønsker du at vide mere om BROEN kan du finde ud af mere HER.

Telefon28 59 80 10
Mail INFO@BROEN-DANMARK.DK
HjemmesideWWW.BROEN-DANMARK.DK