Forældrelandsforeningen


Formål
FBU (Forældrelandsforeningen) har til formål at støtte og rådgive forældre med børn og unge, der har behov for særlig støtte efter servicelovens regler.

Tilbud
Du kan søge råd og vejledning hos FBU, hvis du er i kontakt med de sociale myndigheder. Det er en anonym og åben rådgivning. Det kan eksempelvis være, at du er i tvivl om lovgivning eller dine rettigheder og pligter i forbindelse med kommunens sagsbehandling. Eksempelvis hvis dit barn er anbragt uden for hjemmet.

Rådgivningstilbuddet foregår gennem FBU-linien, der kan benyttes af forældre, men også af støttepersoner og professionelle. Eksempelvis sagsbehandlere, pædagoger og plejefamilie. Rådgivningen varetages af socialrådgivere. Der findes lokalforeninger i samtlige regioner. Rådgivningen kan også ske skriftligt.

TLF70270027 (se tider på hjemmeside)
Mailforaeldreifokus@fbu.dk
Hjemmesidewww.fbu.dk