Bestyrelsen


Børnesagens Fællesråds bestyrelse er sammensat af repræsentanter fra Fællesrådet og mødes ca. fem gange årligt. Der er valg til bestyrelsen én gang årligt på Fællesrådsmødet, hvor hvert bestyrelsesmedlem vælges for to år ad gangen.

Bestyrelsen er ulønnet, og medlemmerne kommer fra et bredt udsnit af vores medlemsorganisationer. Deres erfaringer spænder vidt inden for området udsatte børn og unge.

Anne-Camilla
Nielskov

Bestyrelsesmedlem

Michael Agaard Seeberg

Bestyrelsesmedlem